• 03FAB12E-DBCF-4987-8AE9-1F20D7AFB4E9.JPG
 • 419769692_349443674705881_6351713884370334694_n.jpg
 • 419921585_873906014217295_5962161364815342383_n.jpg
 • 420085196_395683542956065_7664437006560526255_n.jpg
 • 421268189_7300167746711287_8028636521353673740_n.jpg
 • 421825437_7300167573377971_3338228943172736782_n.jpg
 • 421878067_7300167766711285_7795109930052375122_n.jpg
 • B421825437_7300167573377971_3338228943172736782_n.jpg
 • image0.jpeg
 • sjwatse kater2.JPG
 • sjwatse kater3.JPG
 • sjwaTSE KATER ARNO.jpg
 • oranje202404.JPG
 • oranje202408.JPG
 • oranje202409.JPG
 • oranje202410.JPG
 • oranje202411.JPG
 • oranje202412.JPG
     
 

tsietIV

tsiet neëme
sjpatseerjank
i sjtil sjtoa
nit verbij sjneure
d’r tsieter veule
i leëvenslandsjaf
miensje zunt jee dink
leëve is e jesjenk
jing laistoeng
verbónge mit koens
veul ’t  i duuster
sjtilte, deepte
jenis ’t i lieteratoer
moeziek, bild
ving ’t i dieng rouw
in de tsiet
verbónge mit
diech en miech

 

 

 

 

Tsiet

De tsiet weëd óch vuurjesjteld als inne auwe man mit baad en ing zeës i jen heng. Vaddersje Tsiet. Dat kunt van d’r Jriechiesje Jod Chronos.

 

 

Vertaling gedicht ' intsel  '

(boven aan de pagina!)tijd

tijd nemen
wandeling
in stil staan
niet voorbij rennen
de trilling voelen
in levenslandschap
mensen zijn geen ding
leven is een geschenk
geen prestatie
verbonden met kunst
voel het in donker
stilte, diepte
geniet het in lieteratuur
muziek, beeld
vind het in rust
verbonden met
jou en mij
 

 Joenie
Óp ’t nordlieg deel van de eëd is joenie d’r ieëtsjte mond van d’r metereologiesje zommerPlanete
Saturnus 't mörjens vrug neer in 't oste tse zieë.


Sjterebild 'd'r Jroeëse Beer
Bekankd van de vorm: 't sjtilpens-je'  sjteet d'r janse mond jenauw boave ós. Links-boave kan me d'r poolsjteer zieë.28 joenie
Teëje d'r mörje sjteet reëts va d'r mond Saturnus.


 

D'r jank van de tsiet
Ing verzamloeng va jediechte en sjtuks-jer proza. D'r sjriever Wim Heijmans nimt d'r leëzer mit óp inne sjpatseerjank durch 't joar. 't Bóch kan me krieje in de bucherjesjefter Deurenberg  i Kirchroa.

 

 

SJWATSE KATER

 

  HIER  de Laudatio, de speech van Wim

               en van de burgemeester

 

 

 

 


 

Vadderdaag

‘D’r opa is d’r papa van de mama.’
D’r klinge kiekt zieng mam mit jroeëse oge aa. Ze zunt óp bezuk vuur d’r vadderdaag. ’t Bertie en d’r Wiel hant ’t hoes oranje jetseerd. Vadderdaag in oranje kluur. ’t Hoes völt ziech. De famillieë kunt bijenee. Tsezame voesballe kieke. De klingkinger in oranje triekoots sjneure eri en eroes. In d’r jaad ritsele de veëntjer in d’r wink. Oranje lidjer klinke. D’r klinge deed mit in ‘lalalala’. Kunt van d’r sjoeës aaf va de mam. ’t Bertie hingt de tseechnoenge óp die ze vuur d’r vadderdaag hant jemaad. D’r klinge jieët d’r Wiel inne engel. Tsezame mit de mam jevauwe van oranje papier. D’r Wiel hilt ‘m in de loeët.
‘Heimit junt vier winne’.
‘Joa opa,’ róffe ze allenäu i koer.
D’r klinge kunt d’rhinger.
‘Opa,’ zeët e en kiekt noa zieng mam.
Jraad hat ’t jet nuits jehoeëd. Jet va pap klinkt durch opa.
De sjtiemoeng sjtiegt. ’t Fes waast i deep oranje. Tsezame hant ze jewonne. Zoeë junt ze noa heem. D’r Wiel deelt nog oranje klumpjer oes.
‘Dag opa.’
‘Dag pap.’
Ze duie ziech.
‘Mie kink’. 


 

 
 

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

Bekijk  HIER  de video van de rap
POSITIEVE STAD

PLAT-EWEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

teller

1051839
vandaag170
gister206
deze week361
maand4483