2015maiV(laat u voorlezen!)

Dimitri

In 't patronaat sjteet ing kling buun. Aavank joare zivvetsieg. De waech d''rvuur hat doa d'r Tsinterkloas óp jezaese. Heë bezoeët de kinger oes de noabersjaf. 't Patronaat woar pratsjvol. Noen sjteet óp de plaatsj van d'r troeën inne ainfache hootsere sjtool. Tswai microfoons. Inne vuur de jietaar, d'r angere um tse zinge. De sjtim van d'r zenger.  Heë zingt e lidje uvver kinger. Ópjesjlaose i flats. Heë zingt ze eroes. Noa buzje en weie. Woa ze sjondelank kanne sjpieële. In ing welt mit zuvere loeët en ring wasser.
D'r moeziekant sjpilt wieër. De lu kanne mit 'm mit. 'Hé kom aan', zingt e. Los joa, jut mit. Óch de dere. De kauwe junt óp. Vuur jidderinne is plaatsj. Allenäu zunt vier sjun van ószelver. 'Jij bent de mooiste'.
Joarelang trukt heë rónk. 'Wie weet er voor mij een stil eiland'. Óp weëg noa de ónendliegheed. Veult ziech heem in India. Leëst de Bhagavad Gita.  Is inne van 'de wachters' bij 't riech va vrid.
Nog ee moal is e in 't patronaat. Ing hank óp de sjouwere va al zieng vrung. Ze óngersjtutse hem. Sjtiegt  nog ee moal óp de buun. Hoeëjer wie d'r sjtool. Sjweëft.  Verdampt.   
Dimitri van Toren.
'Moeziekant sjpil nog effe durch'.