2015joenieIII(laat u voorlezen!)

Moeziek verbingt

't Moeziekfes is nit tse uvverzieë. Nit tse uvverhure. 't Sjalt durch de loeët. 't An en d'r Niek zitse in d'r jaad. In d'r sjatte hant ze ziech de sjteul jezatsd. Moeziektuen winge d'r jaad eri. Hön klingkinger sjpringe óp 't moeziekfes rónk.
'Oma en opa, jut uur mit,' vroaget ee va de klingkinger.
'Weë vier? Vier loestere wal in d'r jaad mit,' zaat d'r Niek.
Zelver hauwe ze oeëts 't ieëtsjte moeziekfes mitjemaat. 't An mit blomme in de hoare. Ze dansete i wierrookjeróch. Inne daaglang. Moeziek, leefde en vrid. Noen zitse in d'r jaad. Tusje de blomme. In ing wólk van erinnerónge.
Ze nome sjpieëder hön kinger mit noa 't moeziekfes. Die junt noen mit hön kinger. 't An en d'r Niek zient 't vuur ziech. Hön dansende klingkinger mit d'r pap en de mam. De erm in de loeët. Hengjeklatsj. Zinge. Moeziek verbingt. Ing sjtroas wieër sjpilt ing bloaskapel. Inne sjtoef moeziek wingt durch d'r jaad. Sjtiemoengtuen. Vermiesje ziech mit klanke van 't moeziekfes. 't An en d'r Niek laache. E nui tsoat moeziek. Jebore in hönne jaad. Bloasmoeziek en rock. Moeziek verbingt.
Verbingt jeneratiejoeëne.