2013meetsIV(laat u voorlezen!)

 

Bild


Mit de vus óp d'r poef. Lankoes i ziene sjtool bij de vinster. An ing zie d'r jaad. De anger zie 't tsimmer. Zoeë zitst d'r Ties mennieg sjtond tse leëze. Óp d'r hingerjrónk moeziek. De welt sjtreumt eri. Heë sjpieëlt mit zieng jedanke. Noen likt 't bóch óp d'r dusj. Tsouw. D'r Ties zitst reëtóp. Jesjpanne. De vräud van e jesjenk oespakke. 't Jeet óp zivve oer aa. D'r televies sjteet aa. D'r richtieje zender. De klok sjleet de sjtonde.
D'r projram vingt aa. 't Jeet uvver koens. Film, moeziek, sjilderije. Lu kalle. En da, noa ing viedelsjtond. 't Passeert woavuur d'r Ties reëtóp in d'r sjtool zitst. Zieng doater kunt i bild. D'r naam ónger in 't bild. I sjwatse lettere. Lieza Hansen. D'r Ties kriet e jeveul va lang jeleie. D'r naam van 't Lieza óp 't jeboertkeëtje. Vuur 't ieëtsjt in zie leëve zoog d'r Ties d'r naam jedroekt. Lieza. Noen ing volwase vrauw. Sjprikt uvver koens. Mit ing vräud die 't als kink al hauw. Ainfach, duudlieg, uvvertsuugd. Sjpas oes sjunheet. Besjrieft klure en vorme. Die het an zieng mam deed dinke. Wied hinger de horizon.
D'r Ties veëgt ziech ing troan aaf. D'r sjtoots van inne pap. Ing tsiet bliet e reëtóp zitse.
An duur is 't duuster. D'r projram is aafjelofe. 't Bild bliet.
't Bild van de jeboert.