2013novII(laat u voorlezen!)

 

Tiervele

An de sjtruuch hange nog jet bleer. Ze hant d'r sjtórm uvverleëft. Ing meële zitst in d'r droevesjtroech. Eest de letste droeve. An inne tak hingt e kieësmuuts-je. Zukt ziech 't voor in de tek.
Ee vuur ee valle ze aaf, de bleer. Noen broen jekluurd. Vinge ziech in inne ek van d'r jaad. Drieëne rónk. Tiervele in d'r wink. De klimroeës dreëgt nog tswai blomme, rozza. 't Blad verkluurt va jreun noa jeël. D'r pap van d'r Ralf dekt ze aaf mit bleer en drek. Ing dekke vuur d'r winktersjlof.
D'r Ralf hat hingenaa in d'r jaad zie eje sjtuks-je. Heë woar mit de mam noa d'r maat jeweë. Ze hauwe viejueltjer jejole. Winktervas. Blui bis in 't vrugjoar.
D'r Ralf jraaft mit e sjupje i jen eëd. Heë zetst e paar plens-jer i zie jeëdje. Oranje viejueltjer. Heë dinkt an 't nieëks joar. Noen nog herfs. Sjtrak noa 't vrugjoar. Tiervele de foesbasllere.  Herfsbleer in d'r zommer. Oranje.tiervele – buitelen
voor – voer
kieësmuuts-je – koolmeesje
meële – merel
viejueltjer – viooltjes