tusjeblomme202001A
tusjeblomme202006
tusjeblomme202007
tusjeblomme202008
tusjeblomme202009

tusje blomme

blomme umsjwerme
e jediech
keure klure
winke wöad
kinger umsjwerme
e jediech
sjtil zunt ze

ze kome tseruk
de kinger
um tse keure
tse winke
tse sjwerme

i sjtilte
óch de blomme
 

 


Blomme

Blomme en plantse hauwe vruier ing angere betseechnoeng da noen. Doa woeët mieë noadroek óp simboliesje en jeneëskreftieje betseechnoeng jelaad. Blomme woar jet vuur bezóngere jeleëjehete.

 

 

Joelie
Ee joelie huet nog bij de ieëtsjte helf van ’t joar. E ‘jeweun’ joar va dreihóngedvunnef-enzessieg daag is jenauw haof verbij óp tswai joelie um tswelf oer ’t middaags. E sjrekkeljoar is durch d’r ekstra daag in d’r fibberwaar jet ieëder haof verbij, um middenaat van ee óp tswai joelie.

 


Planete

Vunnef joelie um drei-entswantsoerdrissieg kan me in 't zuudoste Jupiter zieë óp klinge aafsjtand boave d'r mond. Links va hön sjteet Saturnus. Tswelf joelie, 't mörjens um veer oer sjtunt Mars en d'r mond kót bijenee in 't zuudoste. Zivvetsieng joelie um veeroerdrissieg dunt dat d'r mond en Venus.


 

D'r jank van de tsiet

't Nui bóch van d'r Wim Heijmans kan me jelde bij de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. I Kirchroa-wes bij Primera. Me kan 't óch besjtelle bij de uitgeverij TIC i Mastrich. ISBN 978-94-91561-80-1

 

 


Jediech van d'r mond

 
 

 

D'r Jank van de Tsiet

Wim Heijmans
 

 


Maandagavond 18 januari 2021
19.30 - 21.30 uur
Sjevemethoes, St. Pieterstraat 3, Kerkrade.

Namens Stichting De Drie Ringen nodig ik jullie uit voor een avondje met de Kerkraadse dialectschrijver, Wim Heijmans.
Op het tweede festival Sjiek, kreeg Wim Heijmans voor zijn boek, D'r Jank van de Tsiet, de Sjiek Literatuurprijs 2019. Het boek beschrijft in tientallen verhalen en gedichten hoe de tijd verloopt van begin januari tot eind december.
Aansluitend aan de boekenweek komt Wim voor ons een lezing verzorgen. Het belooft een mooie avond te worden.... voor wie houdt van literatuur, poëzie, taal en dialect of wie daar nieuwsgierig naar is. Laat u verrassen!
Interesse? Dan kun u zich opgeven via onze website: www.dedrieringen.org
Kosten € 10,00 inclusief aangekleed kopje koffie of thee.

 

Vertaling gedicht

tussen bloemen

bloemen omzwermen
een gedicht
strelen kleuren
zwaaien woorden
kinderen omzwermen
een gedicht
stil zijn ze

ze komen terug
de kinderen
om te strelen
te zwaaien
te zwermen (dromen)

in stilte
ook de bloemen

 


 

 Sjpieëljaad

Jet reëne daag. ’t Is sjtil in ’t dörp. An e inkel hoes hingt ing vaan mit ing sjoeëltaesj. ‘Geslaagd’ sjteet dróp. Jonglu mit e papiersje i jen heng. Um wieër tse joa in ’t leëve. Wieër wie ’t dörp. Um tseruk tse kome in erinneroeng. Misjien bliet inne inkele va hön nog woeëne. Waast lanksaam óp. Sjtikt ing hank oes. Um ’t dörp jet kluur tse jeëve. Mit e pitsjoog noa de manslu óp de bank.
’t Vilt inne fiene sjmies. De banke zunt leëg. Wade óp de zon. Óp de manslu. Die treffe ziech doa jeer mit jód weer. Óp d’r kirchplai sjtópt de sjoeëlbus. Kinger sjtieje oes. Ze laache. De vakans hat aajevange. Tsiet va sjpieële. Lu oes ’t dörp hant óp e sjtuk jraas neëver d’r plai ing sjokkel, ing wip en inne zankbak jezatsd. Me is vroeë mit de kinger. Dat bringt leëve in ’t dörp. Ze rikke hön de hank um ze tse losse wase. Dat broeche de kinger. Ing plaatsj um tse kanne wase. Hön jedanke tse losse sjweëve. Óp de sjokkel durch de loeët. Mit de wip eróp en eraaf. Tusje himmel en eëd. E kastieël tse bouwe. Hön jesjiechte i zank. Ing plaatsj vuur alle kinger. Van de janse welt.
’t Weer kliert óp. Kunt leëve in ’t dörp. An jans jet hoezer hange vane. ‘Sjun vakans' sjteet dróp. Jonglu sjtunt óp d’r plai bijenee. De manslu kome noa de bank. Kinger sjpieële. Boave d’r sjpieëljaad hingt e sjild. ‘Welkom kinger.‘

PLATTE-WEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

teller

878966
vandaag14
gister110
deze week737
maand1335