jardeman202001
jardeman202002
jardeman202003
jardeman202004
jardeman202005
jardeman202006
jardeman202007
jardeman202008
jardeman202009
jardeman202010
jardeman202011
jardeman202012
jardeman202013
jardeman202014
jardeman202015
jardeman202016
jardeman202017
jardeman202018

 jardeman

 

de vrugjoarzon
sjteet neer in
d’r fibberwaar
sjiengt óp bleeche
winkterjezichter
wurpt lange sjattens
lieët klure fónkele
va marketentster
bis trommelsjleëjer
pluum óp d’r hód
blanke zeëbel
vaan sjtriecht d’r wink
zonnebril i klure montoer
kleed mit oessjnit
’t zitst deep bij de jarde
mit vöal of tswai alling
jraad ’t intselle hat
jenóg tse vertselle
tse losse zieë
’t sjpel va sjtoots en hoemoor
d’r sjtaatse jardeman
oes d’r marsj
van d’r nico
lieët de zon sjienge
vrugjoar in d’r winkter
alaaf

 

 

Jarde

Ing jarde is inne bezóñgere jroep tsoldate. Ze bewaache jet of inne perzoeën. De bekankdste jarde is de Sjwitsere Jarde van d’r paus i Rome.

 

 

Vertaling gedicht

gardeman

de voorjaarszon
staat laag in
februari
schijnt op bleke
wintergezichten
gooit lange schaduwen
laat kleuren schitteren
van marketenster
tot trommelaar
pluim op de hoed
blanke sabel
vlag strijkt de wind
zonnebril in kleuren montuur
kleed met décolté
het zit diep bij de garde
met veel of alleen
net het enige heeft
genoeg te vertellen
te laten zien
het spel van trots en humor
de fiere gardeman
uit de mars
van nico
laat de zon schijnen
voorjaar in de winter
alaaf

 

 

Jannewaar
D’r öadste Reumiesje kalender tsellet  tsing monde. Vanaaf ’t zivvende joarhónged vuur Kristus in de tsiet van d’r könnek Numa Pompilius koame tswai monde d’rbij, jannewaar en fibberwaar.

 


 

Planete
Jupiter an 't bejin van d'r oavend in 't zuudweste. Saturnus an 't bejin van d'r oavend an d'r zuudwestliejehimmel. Óch an d'r zuudwestlieje himmel kunt Venus. Elf detsember sjtunt Venus en Saturnus vrug in d'r oavend kótbijenee an d'r zuudwestlieje-oavend. Nuun-entswantsieg detsember Venus kótbij d'r mond.

 

 

 

D'r jank van de tsiet

't Nui bóch van d'r Wim Heijmans kan me jelde bij de bucherjesjefter Deurenberg en Leeskunst i Kirchroa. I Kirchroa-wes bij Primera. Me kan 't óch besjtelle bij de uitgeverij TIC i Mastrich. ISBN 978-94-91561-80-1


 

 

Jediech van d'r mond


 

 Zoeë

D’r sjpatseerjank van alle daag hant ’t Bertie en d’r Wiel dróp zitse.
‘Richtieg jannewaar-weer,’ zeët ’t Bertie.
Jrauw de loeët. Vuchtieg d’r wink. Pratsj in d’r busj. Ze veëge ziech de vus aaf óp de mat bij de vuurduur. D’r Wiel sjtikt d’r sjlussel in ’t sjlaos.
‘’t Is zoene tusjemond. D’r krisboom an duur en ’t nieëkste fes nog wied voet.’
’t Bertie trukt ziech d’r jas oes.
‘’t Broeche ja nit ummer feste tse zieë.’
‘Doe has reët, vrauw. Mar dinke an wat jeweë is en nog kome jeet, kan óch pieng doeë. Dat deed me in d’r jannewaar jeer.’
‘Ach leve Wiel, sjtrak kome de klingkinger. Da huur iech diech va hatse laache.’
‘Doe has alwerm reët, Bertie.’
Heë zetst ziech in d’r sjtool bij de vinster. Pakt de tsiedónk. Doa sjteet ing foto van d’r Aart Staartjes. Heë is jesjtórve. Vurrieje waech kieket d’r Wiel nog mit zieng klingkinker noa Sesamsjtroas. Meneer Aart deë kan zage woa-óp ’t sjteet. Dat is nit ummer mekkelieg, mar heë kan ‘t. En sjoebe oane dat de kinger ’t sjlim vinge. D’r Wiel hat hem bewóngert vuur de maneer woa-óp heë de jesjiechtens oes d’r biebel vertsellet. Nit wied voet. Hoeëg boave de lu, mar tusje ze i. Jejsiechtens vuur jidderinne. Jeweun vuur alle daag. Ainfach tse bejriefe. Duudlieg kótbij. Tsezame mit zieng kinger hat e döks d’rhin jekiekd en jeloesterd.
An d’r sjloes van ’t berich sjteet d’r teks oes e lidje van d’r Willem Wilmink en d’r Harrie Bannink.
    Het is niet fijn om dood te zijn.
    Soms maakt me dat een beetje bang.
           Het doet geen pijn om dood te zijn,
           Maar dood zijn duurt zo lang
D’r Wiel kiekt nog ing tsiet noa d’r teks.
‘Zoeë lang,’ fluustert e.
De duursjel klinkt. De klingkinger kome eri. D’r Wiel laacht.
‘Zoeë sjun.’

PLATTE-WEG

In 'Plat-eweg' vaan Henk Hover op L1 Radio leust Wim veur oet eige werk. 

Nuutsbreef Veldeke
Interview met Wim Heijmans, winnaar van de Sjiek Literatuurprijs

JEDIECHTE-PAD
't Jediechte-pad mit jediechte van d'r Loek van de Weijer, d'r Paul Weële en d'r Wim Heijmans.

    gedichten

    bij geboorte, rouwen en trouwen...

 

JEBOERT

 
 

TROUWE

 
 

ABSJIED

 

 

teller

843039
vandaag12
gister209
deze week221
maand4203